dimarts, 7 de juny de 2011

Per un ensenyament plurilingüe de qualitat: SÍ AL VALENCIÀ!

Ara més que mai Sí a l’ensenyament en valencià
Dijous, 9 de juny, a les 19 h, i a la Plaça de la Mare de Déu de València, hi ha convocada una concentració per a exigir a la Conselleria d’Educació la retirada inmediata de l’esborrany de Decret sobre els plans de plurilingüisme que substituiran l’actual mapa de programes d’ensenyament en valencià regulats per la LUEV, la llei d’ús i ensenyament del valencià de l’any 1983.
Esta primera activitat l’ha impulsada Escola Valenciana, i compta amb el suport d’entitats, organitzacions, sindicats i partits polítics, com també de la Plataforma per l’Ensenyament Públic.
Es tracta d’una primera acció al carrer per expressar la indignació de tots els qui estimem el valencià davant una estratègia ben calculada per condemnar la llengua a l’extinció social i a l’exclusió educativa.

Per què no ens agrada l’esborrany de Decret?
Perquè és una vulneració del marc legal valencià (LUEV) i no respon a una situació sociolingüística objectiva i científica. Perquè és una planificació incoherent, des de l’educació infantil fins a batxillerat. Són mesures aïllades i no un plantejament global.
Perquè llança a perdre una experiència de 27 anys d’educació bilingüe, ben calibrada i amb una valoració òptima de qualitat educativa per l’IVAQE, a més consolidada i amb acceptació social.
Perquè no garanteix els recursos humans, materials i didàctics necessaris per a un sistema educatiu plurilingüe.
Perquè còpia el model gallec, que sols té 2 anys d’experiència i ja ha ocasionat confliictes i problemas irresolubles a les comunitats educatives. I a més cap país europeu ni del món s’ha aplicat mai aquest model ni cap altre de similar..
Perquè no ha buscat el consens social constructiu.

Què opina Escola Valenciana?
Que la nostra societat necessita un ensenyament plurilingüe de qualitat per tindre oportunitats de futur en un món global. L’objectiu que les noves generacions dominen perfectament les dues llengües oficials, valencià i castellà, juntament amb una llengua estrangera és irrenunciable. Per aquest fet volem un model educatiu veritablement
plurilingüe dissenyat per persones expertes en pedagogia, un model de consens, que s’adapte a la nostra realitat sociolingüística i que done resultats efectius.

Manifest sencer a
http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/429
Per a mantindre’s informat:
http://www.escolavalenciana.com/web
http://gentdetrobada.blogspot.com/
Per a posar-se en contacte:
trobadalaribera@gmail.com
ampapintorestruch@gmail.com