Qui som

Som l'Associació de Pares i Mares dels alumnes del Col·legi Públic Pintor Estruc de Manuel.

Els nostres objectius són:

- Ser sensibles a les inquietuds, opinions, propostes, reclamacions, etc., dels pares i mares de l'escola i treballar per donar-los resposta.

- Fer un seguiment dels assumptes que impliquen una millora de la qualitat de vida dels nostres fills i filles a l'escola.

- Ser interlocutors davant les Administracions en tot allò que tinga a veure amb les demandes de millora de l'escola.

- Col·laborar en les activitats educatives del centre i organitzar-ne d'altres que les complementen (esportives, culturals, extraescolars, ...).

- Intervindre en la gestió del col·legi a través de la nostra participació en el Consell Escolar i les seues comissions.

- Buscar i gestionar fons de finançament que puguen donar suport a la tasca docent dels mestres i al funcionament de l'escola i, gràcies a això, afavorir la millora de la qualitat de l'educació dels nostres fills i filles


Funcionament

- Ser membre de l'AMPA implica el pagament de la quota anual de soci/a.

- Els membres són convocats anualment a una Assemblea General, on periòdicament s'elegeix una Junta Directiva.

- La Junta Directiva du endavant el pla d'actuacions que aprova l'Assemblea de l'AMPA i ret comptes de la seua gestió.

- La Junta Directiva gestiona de manera eficient i transparent els recursos de què disposa l'associació, per tal d'aconseguir millores de tot tipus en l'educació dels nostres fills i filles.


Com podeu col·laborar?

- Participant activamenten a les Assemblees Generals.

- Fent-nos suggeriments i propostes, bé a través dels membres de la Junta Directiva, bé mitjançant la Bústia de l'AMPA, també enviant-nos un missatge a la nostra adreça de correu electrònic, o deixant comentaris en aquesta pàgina.

- També enviant-nos col·laboracions per a la revista de l'escola, participant en les activitats que organitzem i, en general, implicant-vos en la vida de l'escola.

VOLEM QUE LA NOSTRA ESCOLA SIGA UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA
ON LA PARTICIPACIÓ SIGA UN ELEMENT FONAMENTAL


ampapintorestruch@gmail.com