Menjador

MENJADOR ESCOLAR CURS 2013-2014


Estimats pares i mares:

Un any mes, comença el dia 1 d´ Octubre fins al mes de maig el Menjador Escolar.

El menjador ofereix el menú a través de catering que ens serveix l´ empresa d´ alimentacióCATERGUAI, empresa seleccionada pel Consell Escolar entre altres ofertes.
  • El preu oficial màxim de conselleria es 4,25 € màxim per comensal i dia, el mateix preu que ha aprovat el Consell Escolar del centre.
  • Els alumnes amb beca de menjador sols tindran que pagar la diferencia de l´ ajuda de beca al preu del menú, que anirà en funció del tipus de beca concedida.

Al igual que el curs passat les mensualitats del menjador es pagaràn a travès del banc de moment, enguany oferim també la domicialiació bancaria per aquells que ho sol·liciten, en cas de voler domiciliar-ho es cobrarien els rebuts el dia 10 del mes en curs. Si vols este servici ompliga el full d´autorització.
Continuarem amb els “Bonos” de menjador. Poden comprar-los aquells alumnes esporàdics que volen quedar-se algun dia, (no caduquen), el seu preu serà de 21,25 € (valen per a cinc dies), també poden deixar-sel´s uns a altres en cas de necessitat, etc..

Quan paguen al banc el “Bono” i necessiten utilitzar-lo, tindran que vindre al centre que a canvi del rebut bancari els donaràn el “Bono” vàlid per cinc dies (i també per posar-lo en la llista de comensals del dia!) .-El vostre fill/a abans d´ entrar a classe pot dur-lo-.
Són l´Encarregada del menjador o la Directora qui fan aquest treball.
L´Encarregada del menjador serà Marta (la mestra de Religió).

Important: Recorden de posar el Bono a nom de l´alumne/a en el rebut bancari (sinó després no sabem de qui són)
  • El banc sols cobrarà mensualitats d´ alumnes becaris, alumnes no becaris i bonos de cinc dies, per favor, respecten esta norma, ja que el banc te ordre de no vendre dies solts.
  • Els alumnes fixes, becaris o no, ingressaran la mensualitat el mes anterior de fer ús del menjador, ja que l´Encarregada té que fer les llistes de comensals i si no paguen no sap si ixe mes és quedarà o no. També agrairíem que si un mes no van a fer ús del menjador ho comunicareu per llevar-lo temporalment de la llista.


ELS MENUS:
L´empresa d´alimentació ofereix dietes adaptades per alumnes amb problemes de salut com diabetis, obesitat, intolerància a alguns aliments: celiaquía ,
al ·lergies com lactosa, gluten, peix..o altres circunstàncies com creencies religioses. Si vol fer ús d´elles, poses en contacte amb l´encarregada del menjador.

NORMES ACORDADES A LA COMISSIÓ DEL MENJADOR:
Si un alumne apuntat al Menjador escolar no pot vindré un dia, té que avisar per a que li tornen els diners, que no serà 4,25 € sinó 3 €. Cal avisar, si es possible el dia abans, o a primer hora, de 9 a 9,15 hores per telèfon o personalment que es quan informem de la quantitat de menús diaria a l´ empresa d´ alimentació.
Les devolucions justificades és pagaran al finalitzar el Trimestre escolar.
També els alumnes becaris si no venen algun dia, tenen que dir-ho, però en aquest cas no es farà cap devolució.
Es important que els alumnes becaris si algun dia no fan ús del menjador avisen ja que el menú es demana diariament i es paga, si després no venen sobra.

Al igual que altres cursos continuarem amb “el parte d´ incidències” on informavem als pares/mares si durant el temps de menjador ocurria qualsevol imprevist amb el vostre fill/a, aquest any també el tindrem. Este “parte” s´utilitzarà per a tot: si un alumne/a no menja, si es posa malalt, si es lesiona, si està implicat en un acte d´ indisciplina, etc...se li donarà al tutor al final del dia per a que l´alumne ho porte a casa en sobre tancat.

Informar-vos que continuarem amb torns per a dinar, primer dinen els mes menuts i després els altres, d´ aquesta forma l´ atenció es mes personalitzada. Les educadores són Carmina i Mª Dolores i van en funció del nº de comensals.
  • El menjador no subministrarà medicaments.
  • Si un alumne té al·lèrgia a algun aliment ho justificarà amb certificat metge.
  • Per favor, si tenen que fer alguna reclamació respecte al menjador escolar preguem ho facen per escrit o es posen en contacte amb l´encarregada.
  • Hora d´atenció a pares de Marta l´encarregada: dijous de 12 a 13 hores.
El centre disposa de pagina web: mestreacasa.gva.es/web/pintorestruch

Al llarg del curs anirem actualitzant-la amb totes les informacions pertinents del menjador escolar.
Si tenen qualsevol dubte passen pel centre i els atendrem.
Moltes gràcies a tots/es per la vostra col·laboració!

SI ENCARA NO SAP SI ES BECARI O NO, HAURA DE PAGAR L´IMPORT INTEGRE DE4.25€ I EN CAS DE SER BENEFICIARI SE LI TORNARÀ LA DIFERÈNCIA.

TELEFON DEL CENTRE: 962249720


  BANC  RURALCAJA, COMPTE DEL CEIP PINTOR ESTRUCH,  CONCEPTE : MENJADOR I EL NOM DE L´ALUMNE/A. INGRESSAR A:

     ENTITAT    OFICINA       D.C.       NÚM.COMPTE


    3082         1070           81       4575944014

ampapintorestruch@gmail.com